Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de behandeling die je hebt ontvangen, de communicatie verliep niet goed of er is schade ontstaan als gevolg van de behandeling die je hebt gehad. In veel gevallen zal onze behandelaar, die jou geholpen heeft, proberen om samen tot een passende oplossing te komen, maar in sommige gevallen is dat niet (meer) mogelijk en wil je graag dat iemand jullie beide hierin helpt.

In Nederland is er de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz) waar de medische-, geestelijke-, complementaire-, alternatieve-en cosmetische branche aan moeten voldoen. Deze wetgeving is in het leven geroepen om de kwaliteit in de zorg te kunnen blijven verbeteren en daarbij de cliënt centraal te stellen. Om die reden is er een verplichting om aangesloten te zijn bij een klachtenregeling- met erkende geschilleninstantie, zodat er altijd een plek is waar jij als cliënt heen kan gaan, mochten er zaken niet naar tevredenheid zijn gelopen.

Hieronder hebben wij de opties, voor het in behandeling nemen van een klacht, voor je omschreven, zodat je goed weet wat de mogelijkheden zijn.

Stap 1. Probeer er samen uit te komen

Ben je niet tevreden over jouw behandeling? Ga dan eerst met jouw klacht naar de behandelaar. Probeer het probleem samen op te lossen. Het is belangrijk dat de behandelaar de kans krijgt om de klacht op te lossen.

Stap 2. Klachtenfunctionaris

Kom je er samen met jouw behandelaar niet uit? Je kunt dan een email sturen naar een speciale klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris staat tussen de partijen en zal voor de klacht een duurzame oplossingen proberen te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Ook richt de klachtenfunctionaris zich op het herstel van de relatie tussen de client en de behandelaar. Je hoeft als client niets te betalen voor de hulp van de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is bereikbaar per e-mail: klachtenfunctionaris@anbos.nl.

Stap 3. Geschillencommissie

Als de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing kan komen, kun je besluiten om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie. Deze commissie doet over klachten een bindende uitspraak, waartegen je niet in beroep kunt gaan. Je vindt meer informatie over de werkwijze op www.degeschillencommissie.nl. Goed om te weten: de client betaalt voor het digitaal indienen van de klacht een klachtengeldbedrag. Deze kosten krijgt de client terug als hij/zij door de commissie in het gelijk wordt gesteld.